نوشته‌هایی با برچسب "یادگیری زبان دوم"

یادگیری زبان دوم، لکنت می آورد؟ یادگیری زبان دوم، لکنت می آورد؟

روزنامه اعتماد: اکثر افرادی که تسلط کامل به دو یا چند زبان خارجی دارند، آموزش زبان را در دوران کودکی آغاز کرده اند. محققان انگلیسی به تازگی دریافته اند یادگیری زبان خارجی در دوران کودکی می تواند با مشکلاتی همچون لکنت زبان همراه باشد. تسلط بر دو یا چند زبان خارجی در بسیاری از موارد، زمینه ساز دستیابی به موقعیت های مناسب اجتماعی و شغلی می شود. بسیاری از زبان شناسان معتقدند چنانچه فراگیری زبان دوم یا زبان خارجی در دوران کودکی صورت نپذیرد، شخص هیچ گاه به تسلط کافی در آن زبان، در مقایسه با زبان مادری، دست پیدا نخواهد کرد. منظور از زبان دوم، زبان ر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه