نوشته‌هایی با برچسب "ملکا ذکر"

ملكا ذكر تو گویم ملكا ذكر تو گویم

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که توام راهنمائی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزائی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری. احد بی‌زن و جفتی، ملک کامروایی. نه نیازت به ولادت، نه به فرزندت حاجت. تو جلیل الجبروتی،‌ تونصیر الامرایی[1]. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی. تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنائی. بری از رنج و گدازی، بری از درد ونیازی. بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرائی. بری از خوردن و خفتن،‌بری از شرک و شبیهی. بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطائی. نتوان وصف تو گفتن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه