نوشته‌هایی با برچسب "برای داشتن بدنی سالم"

داشتن بدنی سالم با رعایت این آداب داشتن بدنی سالم با رعایت این آداب

خوردن بیست و یک دانه مویز هر صبح ناشتا باعث سلامتی بدن می شود. دست کشیدن از خوردن غذا در حالى که هنوز سیر نشده باشید باعث صحت و سلامت بدن می شود. آدابى که موجب صحت بدن مى شوند. ۱- روزه گرفتن. ۲ -خوددارى کردن از انداختن آب دهان در مسجد. ۳ -خوردن آب به حال ایستاده در روز. ۴ - کم خوردن. ۵ - مسافرت کردن. ۶ - جویدن طعام به طور کامل پیش از فرو دادن. ۷ - دست کشیدن از خوردن در حالى که هنوز سیر نشده باشد. ۸ - نخوردن طعام مگر وقتى که گرسنه باشد. ۹ - دفع بول و غایط در وقت خواب. ۱۰ - خوردن میوه در اوایل فصل آنها. ۱۱ -کم آب خوردن. ۱۲ - خوردن بیست و یک دانه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه