نوشته‌هایی با برچسب "ای به ازل بوده"

ای به ازل بوده و نابوده ما ای به ازل بوده و نابوده ما

وی به ابد زنده و فرسوده ما. دور جنیبت کش فرمان تست. سفت فلک غاشیه گردان تست. حلقه زن خانه به دوش توایم. چون در تو حلقه به گوش توایم. داغ تو داریم و سگ داغدار. می‌نپذیرند شهان در شکار. هم تو پذیری که زباغ توایم. قمری طوق و سگ داغ توایم. بی‌طمعیم از همه سازنده‌ای. جز تو نداریم نوازنده‌ای. از پی تست اینهمه امید و بیم. هم تو ببخشای و ببخش ای کریم. چاره ما ساز که بی داوریم. گر تو برانی به که روی آوریم. این چه زبان وین چه زبان را نیست. گفته و ناگفته پشیمانیست. دل ز کجا وین پر و بال از کجا. من که و تعظیم جلال از کجا. جان به چه دل راه درین بحر کرد. دل

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه