یادگیری زبان دوم، لکنت می آورد؟

یادگیری زبان دوم، لکنت می آورد؟
روزنامه اعتماداکثر افرادی که تسلط کامل به دو یا چند زبان خارجی دارند، آموزش زبان را در دوران کودکی آغاز کرده اند. محققان انگلیسی به تازگی دریافته اند یادگیری زبان خارجی در دوران کودکی می تواند با مشکلاتی همچون لکنت زبان همراه باشد.
 
یادگیری زبان دوم، لکنت می آورد؟ - تصویر 1
 
تسلط بر دو یا چند زبان خارجی در بسیاری از موارد، زمینه ساز دستیابی به موقعیت های مناسب اجتماعی و شغلی می شود. بسیاری از زبان شناسان معتقدند چنانچه فراگیری زبان دوم یا زبان خارجی در دوران کودکی صورت نپذیرد، شخص هیچ گاه به تسلط کافی در آن زبان، در مقایسه با زبان مادری، دست پیدا نخواهد کرد.
 
منظور از زبان دوم، زبان رسمی کشوری است که به طور مثال مهاجران مجبور به یادگیری آن هستند. از آنجا که مهاجران در بیرون از محیط خانه، زبان رسمی کشور میزبان را به کار می برند، در این مورد به جای واژه زبان خارجی، از عنوان «زبان دوم» استفاده می شود.
 
با وجود اثبات این نظریه که به «دوران بحرانی» شهرت دارد، محققان به نتایج دیگری نیز دست یافته اند. بنا به تحقیقات انجام شده، مشکل زبان کودکان مهاجر، ریشه در فراگیری زبان دوم در دوران کودکی دارد.
 
کودکانی که لکنت زبانی حاصل از یادگیری زودهنگام زبان دوم دارند، همگی بین ۴ تا ۵ سالگی به این مشکل دچار شده اند. نتایج پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد کودکانی که زیر پنج سالگی شروع به یادگیری زبان دوم می کنند، بیشتر دچار لکنت زبان می شوند.
 
این تحقیق از سوی زبان شناسان انگلیسی روی کودکانی صورت گرفته که زبان مادری شان غیر از انگلیسی بوده و با خانواده خود به لندن مهاجرت کرده اند.
 
محققان در این پژوهش، رفتار کودکانی را مورد مطالعه قرار دادند که به علت لکنت زبان در کلینیک تحت درمان قرار داشتند. بیش از ۷۰ درصد این کودکان که به لکنت زبان دچار شده اند، پیش از دوران مدرسه، علاوه بر زبان مادری، یادگیری زبان دوم را نیز شروع کرده بودند.
 
در مقابل این افراد، کودکانی که پیش از دوران مدرسه تسلط به زبان خارجی نداشتند، کمتر به لکنت زبان دچار شده بودند. زبان شناسان می گویند اینکه فراگیری زبان دوم در دوران کودکی به لکنت زبان می انجامد، پدیده جدیدی نیست.
 
نکته مبهم این بود که آیا مشکل لکنت زبان در هر دو زبان مادری و زبان دوم صورت می گیرد یا یکی از آن دو. محققان به این نتیجه رسیدند که کودکان حتی در زبان مادری خود نیز با مشکلاتی روبه رو می شوند که درمان آن سال ها به طول خواهد انجامید.
 
پژوهشگران علاوه بر این دریافتند هر چقدر زبان دوم در بین کودکان مهاجر زودتر فراگرفته شود، مدت زمانی که کودکان به لکنت زبان دچار می شوند نیز طولانی تر خواهد بود.
کودک
لکنت زبان
زبان
انگلیسی
مادران
زبان دوم
مهاجر
مدرسه
یادگیری
زبان مادری
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه