چطور یک قایق بکشیم؟

چطور یک قایق بکشیم؟
نی نی پینت: مطابق شکل، گام به گام با اشکال ساده ی هندسی شروع کنید و با افزودن جزئیات قایق تان را کامل کنید.
 
چطور یک قایق بکشیم؟ - تصویر 1
 
 
چطور یک قایق بکشیم؟ - تصویر 2
 
چطور یک قایق بکشیم؟ - تصویر 3
آموزش
نقاشی
کودکان
قایق
اشکال
ساده
هندسی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه