موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1 در کشور اتریش ساخته شده است.

یوهان هامرشمید و تیم کوچکی از کارشناسان این موتور سیکلت را با ویژگی های پیشرفته طراحی و تولید کرده اند. این نوع موتور سیکلت ها در دونوع با قیمت های ۳۱،۰۰۰ و ۳۴،۵۰۰ دلار به فروش می رسند.

1 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

2 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

3 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

4 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

5 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

6 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

7 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

8 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

موتور سیکلت برقی Johammer J1

9 Electric motorcycle[wWw.KamYab.ir] موتور سیکلت برقی Johammer J1

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه