مقبره هادریان: رم، ایتالیا

شکی نیست که این آرامگاه با مجسمه های مختلفی تزئین شده است. پروکوبیوس، به طور واضح اظهار داشته است که در جریان محاصره قلعه توسط گوت ها در سال 537 پس از میلاد، بسیاری از آنها از برج ها به روی خود مهاجمان پرتاب شدند.

در هنگام مقاومت در این مسیر، نقشه برداران مجسمه های زیادی را در اطراف این آرامگاه یافتند؛ رب النوع باربیرینی (الهه مزارع) که امروز در مونیخ است، مجسمه نفیس خدای رودخانه که توسط کاسیانوو دال پازو و غیره؛ گویا چنین موضوعاتی در حال تبدیل شدن به خانه مرگ است. آرامگاه هادریان، بخشی از یکی از بزرگ ترین و نجیب ترین گورستان های روم باستان را تشکیل می داد که از مسیر ترومفالیس به آن می رسید.


مقبره هادریان،ایتالیا،پروکوبیوس،آرامگاه هادریان،مناطق مذهبی جهان
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه