عکس های شگفت انگیز ماکرو از چشم های مگس و مورچه

حشرات ممکن است کوچک باشند اما برخی از آن ها دارای اجزای بسیار پیچیده ای در قلمرو حیوانات هستند.

در حال حاضر یک عکاس حیات وحش عکس های شگفت انگیز ماکرو از نمای نزدیک چشم مرکب مگس، وضعیت تهاجمی مورچه ها و حتی یک قطره ی آب چسبیده بر روی چهره ی مودار یک حشره گرفته است.

این عکس های قابل توجه توسط یادی ساو 33 ساله در اندونزی گرفته شده اند. مدل های او شامل یک مگس سرباز، مورچه قرمز و سوسک شاخ دراز هستند.

چشم مرکب مگس

چشم مرکب مگس

مگس

مگس

چشم مرکب حشرات

چشم مرکب حشرات

شته

شته

سوسک شاخ دراز

سوسک شاخ دراز

تخم مورچه قرمز

تخم مورچه قرمز

چشم مرکب مگس

چشم مرکب مگس

مورچه سیاه

مورچه سیاه

مگس سرباز

مگس سرباز

سوسک تیتان

سوسک تیتان

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه