عشق نمی پرسه تو کی هستی ؟. عشق فقط میگه : تو ماله منی. عشق نمی پرسه اهل کجایی ؟. فقط میگه : توی قلب من زندگی می کنی. عشق نمی پرسه چه کار می کنی ؟. فقط میگه : باعث می شی قلب من به ضربان بیفته. عشق نمی پرسه تو کی هستی ؟. عشق فقط میگه : تو ماله منی. عشق نمی پرسه اهل کجایی ؟. فقط میگه : توی قلب من زندگی می کنی. عشق نمی پرسه چه کار می کنی ؟. فقط میگه : باعث می شی قلب من به ضربان بیفته. عشق نمی پرسه چرا دور هستی ؟. فقط میگه : همیشه با منی. عشق نمی پرسه دوستم داری ؟. فقط میگه : دوستت دارم.

عشق نمیپرسه…

Love3[WwW.Kamyab.IR]

عشق نمی پرسه تو کی هستی ؟

عشق فقط میگه : تو ماله منی

عشق نمی پرسه اهل کجایی ؟

فقط میگه : توی قلب من زندگی می کنی

عشق نمی پرسه چه کار می کنی ؟

فقط میگه : باعث می شی قلب من به ضربان بیفته

عشق نمی پرسه تو کی هستی ؟

عشق فقط میگه : تو ماله منی

عشق نمی پرسه اهل کجایی ؟

فقط میگه : توی قلب من زندگی می کنی

عشق نمی پرسه چه کار می کنی ؟

فقط میگه : باعث می شی قلب من به ضربان بیفته

عشق نمی پرسه چرا دور هستی ؟

فقط میگه : همیشه با منی

عشق نمی پرسه دوستم داری ؟

فقط میگه : دوستت دارم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه