ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

سر این حیوانات با استفاده از کارتن و مقوای قابل بازیافت ساخته شده که کاملا سازگار با محیط زیست می باشد.

مقوا و کارتن توسط برش های لیزری بسیار دقیقی به شکل انواع حیوانات ساخته شده اند. شما می توانید این از این مجسمه ها برای ایجاد کنتراست در اتاق های مدرن و یا جذابیت بخشیدن به اتاق های قدیمی استفاده کنید.

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

ساخت حیوانات مختلف با استفاده از کارتن های بازیافتی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه