رابطه ی دوستانه ی یک کشاورز و خوک هایش

اوچان یک کشاورز ژاپنی است که 1200 خوک دارد و با آنها بازی می کند، آواز می خواند و حتی در کنار آن ها می خوابد. عکاس خلاق Toshiteru Yamaji یک عکاس اماتور است که عکس هایی از این رابطه ی دوستانه را به تصویر کشیده است.

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

رابطه ی دوستانه انسان و حیوان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه