دهکده جهان نما ، تصاویر

دهکده جهان نما ، تصاویر

اینجا یک جورهایی آخر دنیاست. اگر روزی دلتان خواست جایی بروید که از هر چه سر و صداست دور باشد و اصلا تلویزیون هم آنجا نباشد به دهکده زیبا و ییلاقی جهان نما بروید. دهکده ییلاقی جهان نما بسیار زیبا و بکر است و دور از هر گونه آثار تمدن مانند آب و برق و تلفن و غیره است.

برای رفتن به دهکده جهان نما از مسیر زیر می توانید بروید:

کردکوی به سمت پارک جنگلی کردکوی روستای درازنو و رادکان و حاجی آباد و دهکده ییلاقی جهان نما.

این جاده 70 کیلومتر است که 30 کیلومتر آن خاکی است و بهتر است با ماشین مخصوص بروید.

یک راه دیگر هم از دامغان دارد: دامغان- چشمه علی- دیباج– چمن ساور– حاجی آباد.

دهکده جهان نما،دهکده،دهکده،دهکده زیبا،عکس دهکده،گردشگری ایران،مکانهای گردشگری ایران


دهکده جهان نما ، تصاویر


دهکده جهان نما،دهکده،دهکده،دهکده زیبا،عکس دهکده،گردشگری ایران،مکانهای گردشگری ایران


دهکده جهان نما ، تصاویر


دهکده جهان نما،دهکده،دهکده،دهکده زیبا،عکس دهکده،گردشگری ایران،مکانهای گردشگری ایران


دهکده جهان نما ، تصاویر


دهکده جهان نما،دهکده،دهکده،دهکده زیبا،عکس دهکده،گردشگری ایران،مکانهای گردشگری ایران


دهکده جهان نما ، تصاویر


دهکده جهان نما،دهکده،دهکده،دهکده زیبا،عکس دهکده،گردشگری ایران،مکانهای گردشگری ایران


دهکده جهان نما ، تصاویر


دهکده جهان نما،دهکده،دهکده،دهکده زیبا،عکس دهکده،گردشگری ایران،مکانهای گردشگری ایران


دهکده جهان نما ، تصاویر


دهکده جهان نما،دهکده،دهکده،دهکده زیبا،عکس دهکده،گردشگری ایران،مکانهای گردشگری ایران


دهکده جهان نما ، تصاویر

تبیان
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه