با پرسرعت ترین ماشین های دنیا آشنا شوید!

با پرسرعت ترین ماشین های دنیا آشنا شوید!

2 MashinwWw.KamYab.ir با پرسرعت ترین ماشین های دنیا آشنا شوید!

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport: 268 mph, 0-60 in 2.4 seconds

1 MashinwWw.KamYab.ir با پرسرعت ترین ماشین های دنیا آشنا شوید!

Hennessey Venom GT: 275 mph, 0-60 in 2.5 seconds

4 MashinwWw.KamYab.ir با پرسرعت ترین ماشین های دنیا آشنا شوید!

6 MashinwWw.KamYab.ir با پرسرعت ترین ماشین های دنیا آشنا شوید!

Pagani Zonda R: 220 mph, 0-60 in 2.7 seconds

5 MashinwWw.KamYab.ir با پرسرعت ترین ماشین های دنیا آشنا شوید!

- See more at: http://best-posts.com/the-fastest-cars/#sthash.meFy006V.dpuf

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه