آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

مراحل آموزش دوخت کوسن کفشدوزکی :

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

الگوهای زیر را روی پارچه بکشید و بچینید

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

الگوهای سر و بدن کوسن کفشدوزک را مثل شکل زیر با اتو جمع کنید و کوک بزنید که حالت گردی به خود بگیرد

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

الگوی بدنه را به هم بدوزید و خال ها روی آن کوک بزنید

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

حالا بدنه را به سر وصل کنید

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

داخل کوسن را با بالشت پنبه ای پر کنید

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

آموزش دوخت کوسن مدل کفشدوزک

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه